Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste vypísali čestné prehlásenie a priniesli ho v septembri alebo v auguste do Materskej školy.
Čestné prehlásenie

Žiadosti na stiahnutie
Žiadosť o prerušenie dochádzky a odpustenie školného

Žiadosť o ukončenie
Prispejte nám 2%
Žiadosť o predprimárne vzd.