Vedenie škôlky

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Miroslav Jagáč

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Harabinová

Vedúca ŠJ: Mária Kalafutová