Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ
  1. Dieťa s odloženou školskou dochádzkou
  2. Dieťa rok pred nástupom do ZŠ
  3. Súrodenci
  4. Dieťa z mesta Poprad
  5. Dieťa od troch rokov
  6. Ak je voľná kapacita tak aj dvoj-ročné