Kontakt

Adresa: ................................ Materská škola

                                               Okružná ul. 765/49

                                               058 01 Poprad

Číslo telefónu MŠ: ................ 052/7721547

Číslo telefónu kuchyňa: ....... 052/7764631

Mail: ..................................... msokruzna@zsfranpp.sk

Platby: ........................ Školné: pre všetky deti okrem predškolákov 25€
                                              č.účtu SK83 0200 0000 0016 5965 8753

            


....................... Stravné: 30€
                                              č.účtu SK61 0200 0000 0016 6015 0551
  • Dieťa vo veku 2-5r. ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci
  • Dieťa vo veku 2-5r. ktoré má nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ platí formou zálohovej platby vo výške 20€ štvrťročne. (do 15. januára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra)