Aktivity počas celého roka
  • - besedy v triedach na tému ekológia

  • - zber papiera

Projekty
  • Evička nám ochorela
  • Chceme dýchať čistý vzduch
  • Zdravá materská škola
  • Zdravý úsmev
  • Adamko hravo zdravo
  • Ja a moje telo
  • Obezital

Rozpis konkrétnych uloh